Lembaran Evidens PBS B4D1E1 untuk PSK Tingkatan 3


BAND
PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS
4

Tahu, Faham, Boleh Buat Dengan Beradab

B4

Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang  berakhlak mulia bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu.

 

B4D1

Membuat keputusan untuk memilih kerjaya dengan bijak dan adil serta bertanggungjawab.

 

B4D1E1

Menjelaskan kesan positif dan kesan negatif dalam memilih kerjaya terhadap diri dan keluarga.

PETIKAN DSP PSK Tingkatan 3

Bagi tujuan pentaksiran Band 4 Tema 1, saya berpendapat soalan ‘Akauntan atau Jurutera’ di dalam Unit 2, buku teks PSK Tg3, boleh digunakan secara terus atau boleh diubahsuai mengikut keperluan guru dan pelajar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s